Strategie marek & komunikacji

Na bazie wszystkich analiz i prac powstaje finalny dokument zawierający strategię marki. To dokument, który jasno opisuje, jakie wartości wyznaje marka, jakie korzyści wynikają dla odbiorcy w związku z jej istnieniem. Tam również doprecyzowujemy jaka jest jej grupa docelowa oraz jakim językiem i jaką tonalnością marka się posługuje.

W zależności od założeń projektu, strategii marki zazwyczaj towarzyszy strategia komunikacji, zawierająca rekomendację kanałów dotarcia do grupy docelowej i samych komunikatów.

 

 

Strategie marek