NPD

Wprowadzamy nowe marki, produkty oraz usługi, specjalizujemy się w projektach NPD. Bardzo je cenimy, bo mamy szansę mieć wpływ na całokształt projektu – od idei po jej realizację. Efektem naszych analiz, badań i pracy warsztatowej są koncepty, z których wspólnie z klientem wybieramy ten najlepszy. Z jednej strony najciekawszy w danej kategorii, z drugiej możliwy do wdrożenia przez klienta.

 

NPD