ETAP 1

ANALIZY & BADANIA

analiza danych i desk research

projektowanie i uczestnictwo
w badaniach konsumenckich

wywiady z osobami kluczowymi dla organizacji

 

ETAP 2

FORMAT KREATYWNY

poszukiwanie inspiracji
do stworzenia formatu

przeformułowanie segmentacji klienta na nowy format
kreatywny

ETAP 3

WARSZTAT

zrozumienie segmentacji przez kluczowe działy organizacji

wspólne tworzenie mapy języka, touch pointów, key words itd..

ETAP 4

PROTOTYPY

stworzenie prototypów oddających charakter segmentów

zaprojektowanie miejsca nowej segmentacji w życiu organizacji

 

sprawdź także inne nasze produkty: