ETAP 1

EKSPLORACJA

analiza dostępnych danych

projektowanie i prowadzenie badań etnograficznych i metodą odkrywania metafor

spotkania z kluczowymi osobami w organizacji

ETAP 2

WARSZTAT

identyfikacja obszarów marki do zmiany/poprawy

wstępne rozwiązania w obszarach

 

ETAP 3

ROZWIĄZANIA

przedstawienie zestawu rozwiązań w wybranych obszarach: brandingu, języka, komunikacji, opakowania, produktu, usługi, itd..

 

sprawdź także inne nasze produkty: